Powierz nam swoją nieruchomość... my zajmiemy się resztą


                              
 

 Nasze
 Wspólnoty Mieszkaniowe

 
Św. Ducha 16-18
Stary Rynek 66-68
Malborska 41-45A
Piłsudskiego 13
Powst. Warszawskich 9
Chocimska 5-7
Wigilijna 15-18
Próchnika 16-18
Próchnika 20-22
Próchnika 19-21-23
Browarna 67
Zacisze 3
Mączna 6-7
Garbary 1
Pozostałe Wspólnoty
 

 Nasze
 Obiekty Komercyjne

 
Garbary 24-25
Wigilijna 10-11
Wigilijna 19-21
 

 Nasze usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 
www.centrum.elblag.pl
  Polecamy::

Telefony alarmowe


Przydatne linki

Miasto Elbląg

Przetargi

Wzory pism
  Interaktywna mapa Elbląga:

 
 
Nieruchomości
CENTRUM

ul. Giermków 4 Elbląg 82-300
biuro@centrum.elblag.pl
www.centrum-zarzadzanie.pl
tel: 55 236 23 10

godziny otwarcia biura:

pon-pt:  8:
30 - 16:00
Jesteśmy członkiem:
 
 
  Administrowanie.

Czynności związane z obsługą formalną nieruchomości i jej właścicieli/użytkowników:

 • Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie rachunku bankowego Wspólnoty;

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;

 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali oraz ewidencji najemców w lokalach;

 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

 • Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną i prawną;

 • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

 • Przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości;

 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail bądź w naszym biurze;

 • Dyżury telefoniczne działu księgowości. Internetowy podgląd kartoteki właściciela lokalu;

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej, utrzymaniem porządku, konserwacji i eksploatacji

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (tereny zielone i część wspólna nieruchomości budynkowej);

 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

Usługi rachunkowo-księgowe

 • Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową nieruchomości;

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;

 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;

 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych za określony okres;

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

 • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach;

 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;

 • Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;

 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych bądź pomocy społecznej;

 • Na życzenie prowadzenie księgowości dodatkowej czytelnej dla odbiorcy wg wcześniej ustalonej formy;

 • Obsługa związana z bankiem i pocztą.

Czynności związane z aktywnym doradztwem oraz planowaniem działań

 • Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;

 • Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

 • Analizowanie i doradzanie w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych;

 • Analizowanie i doradzanie w zakresie pełnego ubezpieczenia nieruchomości;

 • Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;

 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

 • Doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości.

 • Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie;

 • Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości.

Obsługa prawna nieruchomości

 • Oferujemy współpracę w zakresie obsługi prawnej nieruchomości. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu jako zarządcy nieruchomości i współpracy kancelarią prawną, jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom i problemom, jakie stoją przed Właścicielami Nieruchomości. W zakres tej usługi wchodzi reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, prowadzenie spraw sądowych, windykacja, doradztwo prawne, opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów).

 

Wstecz

 
 

 ::  Copyright © 1997 CENTRUM - zarządca nieruchomości Barbara Budrewicz, Elbląg  ::